Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelési tájékoztató célja

A www.alkatreszweb.hu Tulajdonosa és üzemeltetõje Farkas Zoltán E.V.  (Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Üdülő sor 176 Adószám: 67792487-1-33 a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelõ) mint adatkezelõ, magára nézve kötelezõnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

A www.alkatreszweb.hu. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülõ adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetõk a www.alkatreszweb.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3 címen. 

A www.alkatreszweb.hu. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellõ idõben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményemhez kapcsolódóan, kérem, írja meg nekem, és  megválaszolom a kérdését. 

A www.alkatreszweb.hu elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A www.alkatreszweb.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 


A www.alkatreszweb.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelõ adatai

Amennyiben megkeresne engem, a +3630 2911915 mobil számon  és a ertekesites_kukac_alkatreszweb_hu   elérhetõségeken megteheti. A www.alkatreszweb.hu minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstõl számított legfeljebb 1  év elteltével töröl.

Név: Farkas Zoltán

Székhely: 12310 Szigetszentmiklós Üdülő sor 176

Adószám:7792487-1-33

Telefonszám: +3630 2911915

E-mail: ertekesites@alkatreszweb.hu


3. A kezelt személyes adatok köre

    3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

A regisztrációhoz és a megrendeléseinek pontos teljesítéséhez az alábbi adatokra van szükségem:

 • Az ön Család és Utóneve (Erre azért van szükség, hogy a megrendelt terméket ön kapja. Akadályoztatása esetén az ön által megnevezett meghatalmazottja)
 • Telefonszám (Idõpont, termék és egyéb egyeztetések céljából van rá szükség a gyorsabb ügyintézés érdekében, az ön meghatalmazásával)
 • E-mail cím  (Idõpont, termék és egyéb egyeztetések céljából van rá szükség a gyorsabb ügyintézés érdekében, az ön meghatalmazásával, továbbá a webshopba való belépéshez)
 • Jelszó (egy ön által választott tetszõleges szó/szám/karakter együttes a belépéshez a webshopba. Ezt senki nem tudja és látja csak ön és/vagy meghatalmazottja)
 • Számlázási név (ha eltér, pl. cégnév): Ha számla igénye van és nem a saját nevére/címére kéri, hanem PL.: Cégre
 • Szállítási és számlázási cím (számlázás és szállítás miatt.)

Ezeknek az adatoknak a törlését bármikor kérheti! Ebben az esetben kérem keressen az alábbi elérhetõségeken: Farkas Zoltán +3630 2911915 mobil számon, vagy a ertekesites_kukac_alkatreszweb.hu email címen.

    

     3.2 Technikai adatok


A www.alkatreszweb.hu. a személyes adatok kezeléséhez, a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhetõ (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A www.alkatreszweb.hu. az adatokat megfelelõ intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen védelmi szintet nyújt.

A www.alkatreszweb.hu. olyan mûszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérõl, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezõ kockázatoknak megfelelõ védelmi szintet nyújt.

A  www.alkatreszweb.hu. az adatkezelés során megõrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz,
 • és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

     

     3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1A sütik feladata

 • információkat gyûjtenek a látogatókról és eszközeikrõl;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni õket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát; minõségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a késõbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngészõ visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelõ szolgáltatónak lehetõsége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenõmentesen böngészhessék a www.alkatreszweb.hu oldalát, használhassák annak funkcióit és az ott elérhetõ szolgáltatásokat.


Az ilyen típusú sütik

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngészõ bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlõdik a számítógéprõl, illetve a böngészésre használt más eszközrõl

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika)

A www.alkatreszweb.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával azinformációkat gyûjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészõjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli õket

  

    3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

A megrendeléseinek pontos teljesítéséhez az alábbi adatokra van szükségem:

 • Az ön Család és Utóneve (Erre azért van szükség, hogy a megrendelt terméket ön kapja. Akadályoztatása esetén az ön által megnevezett meghatalmazottja)
 • Telefonszám (Idõpont, termék és egyéb egyeztetések céljából van rá szükség a gyorsabb ügyintézés érdekében, az ön meghatalmazásával)
 • E-mail cím  (Idõpont, termék és egyéb egyeztetések céljából van rá szükség a gyorsabb ügyintézés érdekében, az ön meghatalmazásával, továbbá a webshopba való belépéshez)
 • Jelszó (egy ön által választott tetszõleges szó/szám/karakter együttes a belépéshez a webshopba. Ezt senki nem tudja és látja csak ön és/vagy meghatalmazottja)
 • Számlázási név (ha eltér, pl. cégnév): Ha számla igénye van és nem a saját nevére/címére kéri, hanem PL.: Cégre
 • Szállítási és számlázási cím (számlázás és szállítás miatt.)

Ezeknek az adatoknak a törlését bármikor kérheti! Ebben az esetben kérem keressen az alábbi elérhetõségeken: Farkas Zoltán E.V. +3630 2911915 mobil számon, vagy a ertekesites_kukac_alkatreszweb.hu email címen.


     3.5 Online ügyintézéshez szükséges adatok

A megrendeléseinek pontos teljesítéséhez az alábbi adatokra van szükségem:

 • Az ön Család és Utóneve
 • E-mail cím  (Idõpont, termék és egyéb egyeztetések céljából van rá szükség a gyorsabb ügyintézés érdekében, az ön meghatalmazásával, továbbá a webshopba való belépéshez)

Ezeknek az adatoknak a törlését bármikor kérheti! Ebben az esetben kérem keressen az alábbi elérhetõségeken:Farkas Zoltán E.V. +3630 2911915 mobil számon, vagy a ertekesites_kukac_alkatreszweb.hu email címen.


     3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

 • Az ön neve
 • Telefonszáma
 • E-mail címe

Ezeknek az adatoknak a törlését bármikor kérheti! Ebben az esetben kérem keressen az alábbi elérhetõségeken: Farkas Zoltán E.V. +3630 2911915 mobil számon, vagy a ertekesites_kukac_alkatreszweb.hu emailcímen.4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megõrzési ideje

A regisztráció során megadott adatokra azért van szükség, mert:

 • megkönnyíti az ön számára a webshopba való bejelentkezést, nem kell minden alkalommal regisztrálnia, ha vásárolni, rendelni kíván
 • vásárlás / rendelés során gördülékenyebb a kiszolgálás. A Pontos számlázás és szállítás sem elhanyagoladnó.

Ezeknek az adatoknak a törlését bármikor kérheti! Ebben az esetben kérem keressen az alábbi elérhetõségeken: Farkas Zoltán E.V. +3630 2911915 mobil számon, vagy a ertekesites_kukac_alkatreszweb.hu email címen.


5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

A www.alkatreszweb.hu. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják

     5.1 Általános adatkezelés irányelvek

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezõvé, melyrõl külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a www.alkatreszweb.hu. részére adatközlõk figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlõ kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvrõl (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelrõl (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.). 


6. Az adatok fizikai tárolási helyei


Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következõ módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • egyfelõl az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészõprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képzõdnek számítógépes rendszerünkben,
 • másfelõl Ön is megadhatja nevét, elérhetõségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer mûködtetése során technikailag rögzítésre kerülõ adatok:

 • az érintett bejelentkezõ számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülõ adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezõvé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag Farkas Zoltán E.V. a www.alkatreszweb.hu üzemeltetõje fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerõk köre

 • Farkas Zoltán E.V a www.alkatreszweb.hu üzemeltetõje
 • Az ön által választott szállító cég (pl Magyar Posta ZRT, FoxPost, Royal Futárszolgálat) - a szállító cég adatkezelési tájékoztatóját a cég honlapján tekintheti meg.
 • Különleges esetekben az Ellenõrzõ hatóságok:

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

elérhetõségei:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.
Internetes elérhetõség: www.nfh.hu
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Fax: +36 1 210 4677


A Budapesti Békéltetõ Testület

elérhetõségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 1 488 21 86 
Telefon: +36 1 488 21 3


Nemzeti Adó és Vámhivatal

elérhetõségei:

https://nav.gov.hu/nav/kapcsolat


8. Érintett jogai jogérvényesítési lehetõségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelezõ adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelõ fenti elérhetõségein.

     8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A www.alkatreszweb.hu. megfelelõ intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthetõ és könnyen hozzáférhetõ formában, világosan és közérthetõen megfogalmazva nyújtsa.

     8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelõtõl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következõ információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett idõtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthetõ információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentõséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Az adatkezelõ a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást

     8.3 A helyesbítés joga

Az érintett kérheti a www.alkatreszweb.hu. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését

     8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a www.alkatreszweb.hu. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyûjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezõ hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;   
 • a személyes adatokat az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elõírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyûjtésére információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhetõ, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését elõíró, az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekbõl vagy az adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintõ, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

     8.5 Az adatkezeléshez való jog

Az érintett kérésére a www.alkatreszweb.hu. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenõrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébõl lehet kezelni. 

     8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa (pl: szállító cég)

     8.7 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekû vagy az adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelõ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelõ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

     8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy õt hasonlóképpen jelentõs mértékben érintené.

     8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

     8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

     8.11 Adatvédelmi  hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu  9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrõl az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetõleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetõleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelõt. 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrõl az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetõleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetõleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelõt. A www.alkatreszweb.hu. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.