Garancia és visszaküldés

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás idõtartama alatt a felelõsség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerû használatára vezethetõ vissza.

A jótállás idõtartama (csak új alkatrész esetében) egy év. A garancia kizárólag gyártási és anyaghibákra visszavezethetõ meghibásodásokra terjed ki.

Alkatreszweb.hu a szavatossági, jótállási igényt a gyártó, illetve annak képviselõje felé továbbítja.

A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai:

Amennyiben bármelyik kizáró ok fennáll a jótállási igény automatikusan elutasításra kerül .

Nincs meg a termék.
Nem az Alkatreszweb.hu által eladott termék.
Nincs meg a vásárlást igazoló névre és címre szóló számla vagy annak másolata.
A vevõ nem tudja hitelt érdemlõen igazolni, hogy az elõírásoknak megfelelõen szerelték be az alkatrészt. (Szakszerviz írásos vélemény és számla)
Nincs számla és hivatalos szerelõi szakvélemény a szakszerû szerelésrõl.
A jótállási igény a jótállási idõn túl érkezett be.
Az alkatrészt nem a gyárilag elõírt körülmények között, és nem az elõírt mûködési feltételeknek megfelelõen mûködtették.
Az alkatrészt nem a megfelelõ gépjármûbe építették be.
Bármilyen változtatást hajtottak végre az alkatrészen.
A meghibásodás természetes elhasználódás miatt keletkezett.
Az alkatrész meghibásodását baleset, bûncselekmény, szándékos rongálás vagy külsõ környezeti behatás, vis major okozta.
A meghibásodás, természetes elhasználódás, kopás, miatt keletkezett károkért felelõséget nem vállalunk.
A termék azonosító címkéin történõ bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás illetve annak hiánya vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. .


Garanciális ügyintézés : ertekesites_kukac_alkatreszweb_pont_hu email címen jelezze a problémát. Termékektõl függõen tájékoztatjuk a garanciális ügymenet megindításához szükséges dokumentumokról amiket a meghibásodott alkatrésszel együtt kell az értékesítõnek visszajuttatni , vásárlási számla, az alkatrész szakszerû beszerelésérõl számla, garanciális jegyzõkönyv kitöltése stb.


Okozati kárigény. Okozati kárigény merül fel, abban az esetben a jármû megbontása elõtt 72 órával értesíteni kell az értékesítõt, hogy a megbontásnál a cég vagy gyártó képviselõje részt vehessen, és az eseményt dokumentálhassa. Ellenkezõ esetben az okozati kárigény nem érvényesíthetõ.Az értékesítõ fenntartja a jogot a jótállási és szavatossági feltételek, vásárlónak küldött elõzetes értesítés nélküli, jogszabályoknak megfelelõ módosítására vagy kiegészítésére.